Legerekruttering

Rådgiverne i Afuture Care har mer enn 20 års erfaring innen bemanningsbransjen og er spesialister på forskjellige bemanningsløsninger rettet mot den norske helsesektoren. Både private foretak og offentlige helseforetak (HF).
Vi rekrutterer til faste stillinger eller dekker et midlertidig kortvarig eller langvarig behov med velkvalifiserte vikarer. Med vårt store nettverk og mange kontakter finner vi frem til dyktige fagfolk innen psykiatri og somatikk fra Norge, Sverige, Danmark og fra hele Europa som ønsker å jobbe i det norske helsevesen.
Her er noen referanser:    

Psykiatri
Mange VOP og BUP til Helse Vest, Helse Sør-øst    

Somatikk:           
Indremedisiner til Helse Midt Norge
Kirurger til Helse Nord
Anestesiologer til mange steder,
Radiologer til mange steder (MR CT)
Gastro-enterologi
Urologi